General Information

Institutional Information: Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Bilişim Ve Teknoloji Hukuku Anabilim Dalı