Education Information

Education Information

 • 2013 - 2016 Undergraduate

  Anadolu University, İktisat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2013 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr), Turkey

 • 2005 - 2007 Postgraduate

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2005 Undergraduate

  Marmara University, İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Pr., Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  İslam Hukukunda Şer’xxîlik

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri (Dr)

 • 2007 Postgraduate

  İbn Rüşd’xxe Kadar İslam Hukukunda Farz ve Vacip Kavramlarının Gelişimi

  Marmara University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Hukuku (Yl) (Tezli)