Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2023 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2017 - 2023 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi

 • 2013 - 2017 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi

 • 2010 - 2013 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü

 • 2023 - Continues Assistant Director of the Institute

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2021 - Continues Director of Vocational School

  Ondokuz Mayis University, Adalet Meslek Yüksekokulu

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University, Adalet Meslek Yüksekokulu, Hukuk Bölümü

 • 2013 - 2023 Mevlana Exchange Program Institutional Coordinator

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi

 • 2019 - 2022 Deputy Head of Department

  Ondokuz Mayis University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2006 - 2010 ÖĞRETMEN

  MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

 • Doctorate Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Ayetleri

 • Postgraduate Ahkâmü’l-Kur’ân

 • Doctorate Mukayeseli Devletler Hukuku

 • Undergraduate İslam Hukuku 3

 • Postgraduate İslam Hukuk Edebiyatı

 • Doctorate Hukuk Sosyolojisi Açısından Ahkam Hadisleri

 • Undergraduate İslam Hukuku 2

 • Doctorate İslam Hukuk Felsefesi

 • Doctorate İslam Hukukunda Hak Kuramı

 • Undergraduate İslam Hukuku 4

 • Postgraduate İçtihat Felsefesi

 • Postgraduate İslam Hukukunda Temel Hak ve Hürriyetler Sustainable Development

 • Postgraduate Akademik Yazım ve Sunum

 • Postgraduate Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları

 • Undergraduate İslam İbadet Esasları

 • Undergraduate İslam Hukuku 1

 • Postgraduate Hukuka Giriş

 • Postgraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

 • Postgraduate İslami İlimlerde Usul

 • Undergraduate İslam Hukuku IV (Ceza Hukuku)

 • Postgraduate Hukuk Edebiyatı

 • Undergraduate İslam Hukuku II (İlitam)

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Teknikleri

 • Undergraduate İslam Hukuku III (İslam Miras Hukuku)

 • Undergraduate İslam Hukuku II (Borçlar-Eşya Hukuku)

 • Undergraduate Fıkıh Usulü (İlitam)

 • Undergraduate İslam Hukuku III (Yaz Dönemi)

 • Undergraduate İslam Hukuku IV (Yaz Dönemi)

 • Postgraduate Meşhur İslam Hukuk Ekollerinde İçtihat Felsefesi

 • Undergraduate Arap Dili ve Edebiyatı I

 • Undergraduate İslam Hukuku II

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü I (Yaz Dönemi)

 • Postgraduate İslam Hukuk Edebiyatı, Özellikleri ve Faydalanma Yolları

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü II

 • Undergraduate İslam Hukuku I (Yaz Dönemi)

 • Undergraduate Günümüz Fıkıh Problemleri

 • Undergraduate İslam Hukuku I

 • Undergraduate İslam İbadet Esasları (Yaz Dönemi)

 • Postgraduate İslami İlimlerde Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate İslam Hukuku II (Yaz Dönemi)

 • Undergraduate İslam Hukuk Usulü

 • Undergraduate İslam Hukuku I (İlitam)

 • Undergraduate Fıkıh Usulü

 • Undergraduate İslam Hukukuna Giriş

 • Undergraduate Güncel Fıkıh Problemleri

 • Postgraduate İslam Hukuku Tarihi

 • Undergraduate Güncel Dini Konular

Advising Theses