Scientific Activities

Scientific Consultations

  • 2019 - Continues Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Kurulu

    Project Consultancy

    Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey