Education Information

Education Information

 • 2003 - 2007 Doctorate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (Dr), Turkey

 • 1996 - 2002 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2007 Doctorate

  Osman Nuri Eralp’xxin ”Bakteriyoloji Dersleri” adlı kitabının veteriner hekimliği tarihi açısından değerlendirilmesi

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji (Dr)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English