Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2008 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

 • Undergraduate VETERİNER HEKİMLİĞE GİRİŞ VE TARİHİ

 • Undergraduate VETERİNER HEKİMLİĞİ MEVZUATI VE MESLEKİ ETİK

 • Undergraduate VETERİNER HEKİMLİĞİ VE TOPLUM İLİŞKİLERİ

 • Undergraduate AVRUPA BİRLİĞİ VETERİNER MEVZUATI

 • Undergraduate ÇÖZÜMSEL EĞİTİM-V

 • Undergraduate HAYVAN GÖNENCİ

 • Undergraduate ÇÖZÜMSEL EĞİTİM-IV

 • Undergraduate ÇÖZÜMSEL EĞİTİM