Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2008 - 2015

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2005 - 2007 Research Assistant

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HASTALIKLARI

 • Doctorate Sucul Canlılarda Yaşam ve Çevre

 • Undergraduate Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları

 • Postgraduate Balıklarda Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi

 • Doctorate Balık ve Diğer Sucul Canlıların Anatomi ve Fizyolojisi

 • Postgraduate Balık Hastalıkları Patolojisi

 • Doctorate Sazan Yetiştiriciliği

 • Postgraduate Çipura ve Levrek Balığı Yetiştiriciliği

 • Doctorate Sucul Canlılarda Patolojiye Giriş

 • Doctorate Balık Hastalıklarında Örnek Alma, Saptama Teknikleri ve Nekropsi Yöntemleri

 • Doctorate Alabalık Yetiştiriciliği

 • Doctorate Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojis

 • Postgraduate Balıklarda Mantar ve Mikotik Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Akuatik Yaşam ve Çevre Etkisi

 • Doctorate Su Ürünlerinde Kalıntı ve Kontaminantlar

 • Postgraduate Akvaryum Balıklarındaki Paraziter Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Akvaryum Balıklarında Bakteriyel Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Balıklarda Beslenme Hastalıkları Patolojisi

 • Doctorate Kan Dolaşımı Bozuklukları

 • Postgraduate Balıkların Anatomi ve Fizyolojisi

 • Postgraduate Akvaryum Balıklarında Viral Hastalıklar Patolojisi

 • Doctorate Işık Mikroskopi-Preperat Hazırlama ve Boyama Teknikler

 • Postgraduate Balıklarda Patofizyoloji ve Sistematik Patoloji

 • Postgraduate Balıklarda Toksik ve Metabolik Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Diğer Sucul Canlıların Hastalıklar Patolojisi

 • Doctorate Solunum Sistemi Hastalıkları Patolojisi

 • Postgraduate Tümörler

 • Postgraduate Balıklarda Paraziter Hastalıklar Patolojisi

 • Postgraduate Balıklarda Viral Hastalıklar Patolojisi

 • Doctorate Yangı

 • Undergraduate Su Ürünleri Yetiştiriciliği ve Hastalıkları