Education Information

Education Information

 • 2016 - 2021 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr), Turkey

 • 2014 - 2016 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilimleri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2009 - 2013 Undergraduate

  Aksaray University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2021 Doctorate

  Tarım sektörünün yönetiminde kapasitenin geliştirilmesi: Samsun örneği

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Dr)

 • 2016 Postgraduate

  Türk kamu personelinin kişilik özellikleri üzerine bir araştırma: Samsun il yönetimi örneği

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)