Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2022 - Continues

  Ondokuz Mayis University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2014 - 2021 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi (Yl) (Tezli)

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, Bölgesel Kalkınma Ve Stratejik Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 • 2022 - Continues Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Ondokuz Mayis University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 2022 - Continues Deputy Head of Department

  Ondokuz Mayis University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

Courses

 • Undergraduate Kamu Yönetimi ve Sosyal Hizmetler

 • Undergraduate Yerel Yönetimler

 • Undergraduate Kamu Politikası ve Yönetimi

 • Undergraduate İşyerinde Eğitim

 • Undergraduate Kamu Personel Sistemi- İnsan Kaynakları Yönetimi-Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar

 • Undergraduate Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar