Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İzmir’de Tarımsal Kalkınma ve Büyükşehir Belediyesi

İZMİR BELEDİYESİ’NİN150. KURULUŞ YILDÖNÜMÜNDE ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLERDEMOKRASİ ve İZMİR SEMPOZYUMU, İzmir, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.196-2014

Uluslararası Göçün Liberal Devlet Felsefesi ve Etik Kavram Perspektifinden Değerlendirilmesi: İngiltere Örneği

Siyasi İlimler Türk Derneği XVII. Lisansüstü Konferansı 2019, Ankara, Turkey, 02 November 2019, pp.60-61

Kırda Yaşayanların 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasına Bakışı Değişti mi?

Alanya Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2018, pp.905-911

Üniversitelerin Sunduğu Yerel Hizmetler Hususunda Kentin Algısı: Samsun Örneği

Alanya Uluslararası Yerel Yönetimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 01 November 2918 - 03 November 2018, pp.985-998

Küba’da Kentsel Tarım Uygulamaları: Havana Örneği

Uluslararası İyi Yerel Yönetim Uygulamaları Konferansı, İzmir, Turkey, 13 - 14 April 2018

BELEDİYE PERSONEL SİSTEMİNİN SORUNLARI

Büyükçekmece 1. Uluslararası Yerel Yönetimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, pp.227-228

Belediye Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri

BÜYÜKÇEKMECE I. ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLER KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 14 - 15 May 2017, vol.2, pp.333-344

GÖÇMENLİK VE MÜLTECİLİK BAĞLAMINDA YÜKSEKÖĞRETİMDE ULUSLARARASILAŞMA: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 11 (KAYSEM 11), Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1428-1440 Sustainable Development

MÜLTECİLERİN KENTE UYUMUNDA BELEDİYELERİN ROLÜ: SAMSUN ÖRNEĞİ

KAMU YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 11 (KAYSEM 11), Elazığ, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1195-1208

1950 Sonrası Türkiye'de İç Göç ve Çocuk

IV. Uluslararası Canik Sempozyumu, Samsun, Turkey, 05 February 2015, vol.2, pp.1035-1043

Osmanlı Modernleşme Sürecinde II Abdulhamit Dönemi'nin Eğitim Politikaları

3. International Symposium on History Education, Sakarya, Turkey, 25 June 2014, pp.89-91

Books & Book Chapters

Kapasite Değerlendirme, Kentsel Tarım Politikası, Yukarıdan Aşağıya Yaklaşım

in: Kamu Politikası Ansiklopedisi, Veysel, Erat; Özkaya, Yakup, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.261-263, 2022

Türkiye’de Kır-Kent Bağlantıları: Kırsal Kalkınma İçin Politika Önerileri

in: SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR II, İPEK, Selçuk; KILIÇ, Cüneyt; TAN, Sabri Sami, Editor, Ekin Yayınevi, Bursa, pp.144-149, 2022

Kapasite Geliştirme, Memur, Norm Kadro

in: Yönetim Bilimi Ansiklopedisi, Özkaya Yakup, Erat Veysel, İzci Ferit, Duran Aytaç, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.344-346, 2022

Siyasette Temsili Varlık

in: Eşitlik Yolunda, Keskin, N. vd., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.144-152, 2020

Medyanın Tutumu

in: Eşitlik Yolunda, Keskin, N. vd., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.178-191, 2020

Ekonomide Kadın

in: Eşitlik Yolunda, Keskin, N. vd., Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.124-138, 2020

Kentin ve Kentte Yaşamın Tarımla Dönüşümü

in: Yerel Siyaset, Reyhan Hakan, Reyhan Satır Ayşe, Editor, Palme Yayınevi, Ankara, pp.67-86, 2019

Creating Smart Cities in Turkey: Policies and Initiatives

in: Perspectives on Economics and Public Administration Economic and Political Trends in the Globalized World, Alkan Işıl, Balaban Yönten, Aslı, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.143-155, 2018

6360 Sayılı Kanun’un Kır Kent Karşıtlığı Bağlamında Çarşamba Kırsalı Üzerine Etkileri

in: Kent Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Etkin Belediyecilik Uygulamaları, Mecek, Mehmet, Parlak, Bekir, Atasoy , Emin, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.265-270, 2018