Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2015 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2005 - 2008 Research Assistant

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate Özel Farmakoloji I

 • Undergraduate Toksikoloji

 • Undergraduate Genel Farmakoloji

 • Undergraduate İntörn Eğitimi (Havyansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu) Sustainable Development

 • Undergraduate Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İlaç Kullanımı

 • Undergraduate İntörn Eğitimi (Klinik Bilimler ve Laboratuar Tanı Grubu)

 • Undergraduate Özel Farmakoloji II

 • Undergraduate Bilgisayar

 • Undergraduate İntörn Eğitimi (Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Grubu) Sustainable Development

 • Undergraduate Özel Farnakoloji I

 • Undergraduate Klinik Farmakoloji ve Bilinçli İliaç Kullanımı