Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Patolojisi (Dr), Turkey

 • 2008 - 2014 Undergraduate

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Naringeninin deneysel otoimmun ensefalomyelit oluşturulan C57Bl6 farelerde aromataz ve 3beta-HSD enzim ekspresyonlarına etkisinin araştırılması

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Patolojisi (Dr)