Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Orta ve İleri Dönem Gebe Kedilerde Ovaryum ve Plasentada Aromataz Ekspresyonu ve Östrojen Konsantrasyonları

2nd International and 11th National Veterinary Anatomy Congress, Girne, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2019

BİR KEDİNİN İDRAR KESESİNDE PAPİLLER-İNFİLTRATİF TİPTE ÜROTELYAL KARSİNOM OLGUSU

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2018

Wistar Irkı Ratta Tek Taraflı Olgun Kistik Ovaryum Teratomu (Dermoid Kist)

VII. National I. International Congress ofTurkish Society of Veterinary Gynaecology, 12 - 15 October 2017

Dişi bir Himalayn kedide nöroendokrin tümör olgusu

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 October 2017

The role of VEGF-C in the development of feline squamous cell carcinomas.

29th Annual Congress of the European College of Veterinary Dermatology, Lausanne, Switzerland, 7 - 09 September 2017, pp.224

A Neuroendocrine Tumor in a Himalayan Queen

XX Congress of the European Veterinary Society For Small Animal Reproduction, Vienna, Austria, 29 June - 01 July 2017, pp.78

A case of multiple mammary tumours in a dog

XXth International Congress of the European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR), 29 June 2016 - 01 July 2017

Bir Köpekte Multiple Meme Tümörü Olgusu

11. Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği Sürekli Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016

Ovarian metastasis of transmissible venereal tumour in a dog

8th International Symposium on Canine and Feline Reproduction with XIX EVVSSAR Congress, Paris, 22 - 25 June 2016

Bir Köpekte Transmissible Veneral Tümörün Ovaryuma Metastazı

VI. TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİ ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 15 - 18 October 2015

Books & Book Chapters

Karaciğer, Safra ve Pankreas

in: Diş Hekimleri Öğrencileri İçin Histoloji ve Embriyoloji, Altınkaynak Berrin Zuhal, Alkan Işınsu, Editor, Nobel Tıp, İstanbul, pp.221-227, 2022