Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Undergraduate

  Gazi University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Turkey

 • 2016 - 2023 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Biyokimyası (Dr), Turkey

 • 2013 - 2016 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Biyokimyası (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ege University, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2023 Doctorate

  Streptozotosin-Nikotinamid ile Diyabet Oluşturulmuş Ratlarda Metformin, Metformin ve Dipeptidil Peptidaz-4 (DPP-4) İnhibitörlerinin Kombine Kullanımının, Serum Nesfatin-1 Düzeyleri, Bazı Vitaminler ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkileri

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

 • 2016 Postgraduate

  Amoksisilin klavulanik asit, amoksisilin klavulanik asit vitamin uygulamasının ratların çeşitli dokularındaki malondialdehit ve antioksidan düzeylerine etkisi

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Biyokimyası (Yl) (Tezli)