Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2006 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

 • 2003 - 2006 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü

 • 1998 - 2003 Research Assistant

  Kirikkale University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 1994 - 1998 Research Assistant

  Ankara University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

Managerial Experience

 • 2009 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2006 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

Non Academic Experience

 • 2003 - Continues Öğretim Üyesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 1998 - 2003 Araştırma Görevlisi

  Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi

 • 1994 - 1998 Araştırma Görevlisi

  Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi

Courses

 • Undergraduate VZD-1111 ANATOMİ I

 • Undergraduate VET 500 İntörn Eğitimi (Topografik Anatomi)

 • Postgraduate VAN 615 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ

 • Undergraduate VET 3113 TOPOGRAFİK ANATOMİ

 • Undergraduate ANATOMİ II

 • Undergraduate VZD-3113 TOPOGRAFİK ANATOMİ

 • Postgraduate VAN 611 Otonom Sinir Sistemi

 • Postgraduate VAN 610 Periferik Sinir Sistemi

 • Postgraduate VAN 609 Merkezi Sinir Sistemi

 • Postgraduate VAN 605 SOLUNUM SİSTEMİ

 • Undergraduate VET 154 Egzotik Hayvan Anatomisi

 • Undergraduate VET 158 Veteriner Terminoloji

 • Doctorate VAN-721 LABORATUVAR HAYVANLARI ANATOMİSİ

 • Doctorate VAN-711 Periferik Sinir Sistemi

 • Doctorate VAN-707 Genital Sistem

 • Doctorate VAN-713 Duyu Organları

 • Doctorate VAN-710 Merkezi Sinir Sistemi

 • Undergraduate ANATOMİ II (B)

 • Doctorate VAN-714 Meme Anatomisi

 • Undergraduate VZD-1111 ANATOMİ I (A)

 • Doctorate VAN-720 Endokrin Sistem

 • Undergraduate ANATOMİ II (A)

 • Doctorate VAN-727 BİLİMSEL YAYIN HAZIRLANMASINDA TEMEL PRENSİPLER

 • Undergraduate VZD-1111 ANATOMİ I (B)

 • Doctorate VAN-725 Veteriner Anatomide Bilgisayar Kullanımı

 • Doctorate VAN-716 Baş ve Boyun Topografik Anatomisi

 • Doctorate VAN-715 Ayak ve Tırnak Anatomisi

 • Doctorate VAN-723 Kadavra Hazırlama Teknikleri

 • Doctorate VAN-702 Anatomi terimleri

 • Doctorate VAN-703 Hareket sistemi

 • Doctorate VAN-708 Kalp ve Kan Dolaşımı