Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Morphological Study of the İntraorbital Muscles musculi bulbi in the Rat and the Guinea Pig

3rd East mediterrnean (ICLAS) İnternational Council for Laboratory Animal Science Symposium & XV. ICLAS GENERAL ASSEMBLY, 13 - 15 June 2011

Karayaka koyunlarında servikal kanal morfometrisi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslar Arası Katılımlı), Turkey, 23 - 26 October 2008, vol.8, pp.2247-2250

Yunus Balığı nın Delphinus delphis Postmortem İncelenmesi

IV. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, Turkey, 13 - 17 September 2006

Books & Book Chapters

Kanatlılarda uçuş morfolojisi.

in: Sağlık alanında Multidisipliner Değerlendirmeler., Günaydın E, Goncagül G, Editor, Berikan yayınevi, Ankara, Ankara, pp.17-31, 2021

Integumentum Commune

in: Veteriner Anatomi, R.Merih Hazıroğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.355-373, 2018

Domuzda Pelvis ve Üreme Organları (35. BÖLÜM)

in: Veteriner Anatomi Konu Anlatımı ve Atlas, R. Merih Hazıroğlu ve Ahmet Çakır, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.772-779, 2017