Education Information

Education Information

 • 1999 - 2004 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı, Turkey

 • 1991 - 1994 Postgraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1987 - 1991 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2004 Doctorate

  Karışık sonuç değişkenli regresyon modellerinin analizi ve bir uygulama

  Ondokuz Mayis University, Matematik (Dr)

 • 1994 Postgraduate

  Çok değişkenli regresyonda adımsal regresyon yöntemiyle en iyi regresyon modelinin seçimi ve bir uygulama

  Ondokuz Mayis University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik (Yl) (Tezli)