Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

STATISTICAL OVERVIEW ON CLIMATE CHANGE AND THE GREEN ENVIRONMENT IN TURKEY

COOPERATION FOR CLIMATE AND GREEN DEAL SYMPOSIUM, Samsun, Turkey, 24 - 26 October 2022, pp.101

COMPARISON WITH TURKEY OF ENVIRONMENTAL STATISTICS IN TR83 REGION

COOPERATION FOR CLIMATE AND GREEN DEAL SYMPOSIUM , 2022, Samsun, Turkey, 24 October 2022, pp.20

STATISTICAL OVERVIEW ON CLIMATE CHANGE AND THE GREEN ENVIROMENT IN TURKEY

COOPERATION FOR CLIMATE AND GREEN DEAL SYMPOSIUM , 2022, Samsun, Turkey, 24 October 2022, pp.18

En Küçük Kırpılmış Kareler Tahmin Edicisinin Simülasyon Çalışması ile İncelenmesi

EGE 5th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES, İzmir, Turkey, 21 - 22 May 2022, pp.197-203

Comparison of Least Squares Ratio Estimators with L1 and L2 Estimators

20.International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics - EYI 2020, Ankara, Turkey, 12 February 2020, pp.299

Makine öğrenmesi metotlarını kullanarak verilerin sınıflandırılması

11. Uluslararası İstatistik Kongresi, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018

Classification of Data by Using Machine Learning Methods

11th International Statistics Days Conferance, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.772-781

Performance Comparisons of Some Classification Algorithms Used in Machine Learning

11th International Statistics Days Conferance, Muğla, Turkey, 3 - 07 October 2018, pp.782-793

CLUSTERING THE HEALTH CARE SYSTEMS OF EUROPEAN COUNTRIES VIA DATA MINING ALGORITHMS

7th International Conference, ICAT’18 Antalya,Turkey, April 28 - May 1, 2018, 28 April - 01 May 2018

CONJOINT ANALYSIS AND IMPLEMENTATION IN DETERMINING MOBILE PHONE CONSUMER PREFERENCES

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.19

Investigation of Some Factors Affecting Microvascular Complication Risk in DiabeticPatients

International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences, Samsun, Turkey, 9 - 11 November 2017, pp.262

BIST30 Verilerinin Yakınsama Kriterlerine Göre Karşılaştırılması veOptimal Portföy Seçimi

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.343

TÜRKİYE’DE ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM STANDARTLARININ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

18. ULUSLARARASI EKONOMETRİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE İSTATİSTİK SEMPOZYUMU, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, vol.305

Burnout Scales and an Example of Erzincan University

International Erzincan Symposium, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, pp.541-551

Portfolio Selection and Application on BİST30

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2016), Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2016, pp.202

Statistical Approaches and An Applicatıon in Actuarial Data Analysis

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS 2016), Antalya, Turkey, 21 - 23 May 2016, pp.2008-208

A New Approach to Compatitive Analysis with Diamod Model and a Sectorial Application

XVIth Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operations Research And Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.361-362

Burnout Scales and An Example of Erzincan Universty

XVIth Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operations Research And Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.347-348

The Efficiency Measurement by Using DEA and an Application

XVIth Internatıonal Symposıum On Econometrıcs, Operations Research And Statistics, Edirne, Turkey, 7 - 12 May 2015, pp.287-288

Integer DEA models and an application

11th International Conference on Data Envelopment Analysis, 27 - 30 June 2013

A Bayesian Computation for Logistic Regression Model

8th International Symposium of Statistics, Eskişehir, Turkey, 11 - 13 October 2012, pp.353-354

Karışık Değişkenli İki Seviyeli Lineer Olmayan Yapısal Eşitlik Modellerine Bayesci Bir Yaklaşım

12th International Symposium on Econometrics, Statistics and Operations Research, Denizli, Turkey, 26 May 2011

Bayesci Genelleştirilmiş Momentler Metodu Uygulamaları

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey, 28 June - 01 July 2010, pp.119

Cox Regresyon'da Örnek Genişliği ve Güç Analizi

7. İstatistik Günleri Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 June 2010

WinBUGS Kullanarak Bayesci Model Seçimi

XII. Ulusal Biyoistatistik Kongresi, Van, Turkey, 28 June 2010

Latent Regresyon Modellerin Gerçek Veri Kümesine Uygulaması

4. İstatistik Günleri Sempozyumu, Kuşadası, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.117

Books & Book Chapters

Prediction with Multilayer Perceptron Neural Networks

in: Mühendislik Bilimleri Sorunlar, Fırsatlar ve Araştırmalar, Duygu KAVAK, Editor, Publisher • Livre de Lyon, Lyon, pp.215-226, 2023

Prediction of Success in Mathematics Lessons of High School Students with Machine Learning Algorithms

in: International Research and Reviews in Science and Mathematics, Prof.Dr. Hasan AKGÜL, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.99-138, 2023

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARININ HEDONİK FİYAT MODELİ İLE TAHMİNİ

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Akademik Araştırma ve Derlemeler, Prof.Dr. Hüsniye Sağlıker, Editor, Platanus Publishing, Ankara, pp.718-739, 2023

Fatigue and Sleep Detection on Vehicle Drivers with KERAS Neural Networks Method

in: International Research and Reviews in Science and Mathematics, Prof.Dr. Hasan AKGÜL, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.67-98, 2023

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ - Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler - I. Bölüm

in: FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler / 2021, Prof. Dr. M. Çiğdem SAYIL, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.1-24, 2021

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ - Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler - IV. Bölüm

in: IVPE 2020, Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof.Dr. Rıdvan KARAPINAR, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.38-64, 2020

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ - Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler - V. Bölüm

in: IVPE 2020, Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Arastırmalar, Doç. Dr. Mehtap DÜZ, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.56-71, 2020

FEN VE MATEMATİK BİLİMLERİ - Teori, Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler - IV. Bölüm

in: IVPE, Fen ve Matematik Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Prof.Dr. Rıdvan KARAPINAR, Editor, IVPE Yayınevi, Cetinje, pp.65-76, 2020

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

3

H-Index (Scopus)

1

Project

6

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals