Education Information

Education Information

 • 1997 - 2003 Doctorate

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr), Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Istanbul University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2003 Doctorate

  Özel işkletme koşullarında yetiştirilen domuzların döl verimi özellikleri ve yavruların büyüme performansları üzerinde araştırmalar

  Istanbul University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Zootekni (Dr)