Education Information

Education Information

 • 2016 - 2020 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (Dr), Turkey

 • 2011 - 2016 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Pr., Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  KEDİ VE KÖPEKLERDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA LAKTAMAZ, AMPC BETA LAKTAMAZ ÜRETEN Escherichia coli VE Klebsiella pneumoniae İZOLATLARININ PREVALANSI VE MOLEKÜLER TİPLENDİRMESİ

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veterinerlik Mikrobiyolojisi (Dr)