Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2021 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2009 - 2015 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2007 - 2009 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik Programı

 • 2002 - 2007 Lecturer

  Ondokuz Mayis University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Hemşirelik

Managerial Experience

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2021 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2018 - Continues Head of Department

  Ondokuz Mayis University

 • 2017 - 2018 University Executive Board Member

  Ondokuz Mayis University

 • 2004 - 2009 Erasmus Program Institutional Coordinator

  Ondokuz Mayis University

 • 2003 - 2009 University Executive Board Member

  Ondokuz Mayis University

 • 2003 - 2009 Assistant Director of Vocational School

  Ondokuz Mayis University

Non Academic Experience

 • 2000 - 2002 Eğitim Hemşireliği Birimi/ İnfeksiyon Kontrol Birimi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 1992 - 2000 Yoğun Bakım ünitesi sprumlu hemşiresi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

 • 1990 - 1992 Ameliyathane Hemşiresi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Courses

 • Doctorate Yetişkinlerde Davranış Bozuklukları

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Postgraduate Ailede Kriz ve Krize Müdahale

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Postgraduate Ailede Kriz Yönetimi ve Kadın

 • Doctorate Risk Grup. Birey. Yönelik Psik. Dan.

 • Postgraduate Evde Sağlık Eğitimi, İletişim ve Danışmanlık İlkeleri

 • Undergraduate Topluma hizmet uygulamaları

 • Postgraduate Bireysel Psik.Dan. Uyg

 • Undergraduate Test dışı teknikler

 • Undergraduate Kurum deneyimi

 • Postgraduate Ailede Cinsel Sağlık Eğitimi

 • Postgraduate Bireysel Psik.Dan. Uyg.

 • Undergraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Postgraduate Çocuklarda Uyum Sorunları ve Psikolojik Danışma

 • Doctorate Kişiler Arası İletişim Örüntüleri ve Çatışmalar

 • Undergraduate Rehberlik

 • Undergraduate Cinsel sağlık

 • Undergraduate İnsan ilişkileri ve iletişim

 • Undergraduate Sağlık Psikolojisi

 • Undergraduate Kişilerarası İlişkiler

 • Doctorate Gelişimsel Sorunlar ve Uyum

 • Postgraduate Grupla Psikolojik Danışma Uygulaması

 • Postgraduate Eğitimde Kadın Liderliği Sustainable Development

 • Doctorate Özürlülerle Psikolojik Danışma

 • Postgraduate Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Undergraduate Rehberlik ve Psikolojik Danışma

 • Undergraduate Bireyi Tanıma Teknikleri

 • Undergraduate Okullarda önleyici rehberlik ve psikolojik danışma

 • Undergraduate Rehberlik ve psikololojik Danışma

 • Undergraduate Grupla Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Undergraduate Bireysel Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Undergraduate Cinsel Sağlık Eğitimi (Seçmeli)

 • Undergraduate Rehberlik (UZEM)

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi (UZEM)

 • Postgraduate Hemşirelikte Temel Kavramlar

 • Postgraduate Engelli Bireyin Evde Bakımı ve Hemşireliği

 • Undergraduate Okullarda Gözlem

 • Postgraduate Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

 • Postgraduate Sağlık Eğitimi VE Danışmanlık İlkeleri

 • Undergraduate Grup Rehberliği

 • Postgraduate Patolojik psikoloji

 • Undergraduate Özel Eğitim Sustainable Development

 • Undergraduate Ruh Sağlığı Bilgisi

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları

 • Undergraduate Kendini Tanıma ve İletişim Yöntemleri

 • Undergraduate Hemşirelik Esasları

 • Undergraduate Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

 • Undergraduate Ebelik Esasları

 • Undergraduate Ruh Sağlığı Bilgisi

 • Undergraduate Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşirelliği