Education Information

Education Information

 • 2012 - 2017 Doctorate

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Dr), Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Selcuk University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Parion’xxda 2005-2014 yılları arasında ele geçen Geç Roma ve Erken Bizans Dönemi sikkeleri (MS 3.–7. y.y.)

  Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  2008 yılı Kelenderis Agora Bazilikası kazısında bulunan Geç Antik Çağ (M.S.3.- M.S.7.) sikkeleri

  Selcuk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Klasik Arkeoloji (Yl) (Tezli)