Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2020 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2003 - Continues Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

 • 2014 - 2014 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Courses

 • Undergraduate OSMANLI'DAN CUMHURİYYET'E KADIN

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I

 • Undergraduate ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ II

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ (1789-1918)

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ METİNLERİ II

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ METİNLERİ I

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ (1566-1789)

 • Postgraduate TANZİMAT VE SONRASI TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 • Undergraduate BALKAN TARİHİ

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ 1500-1600

 • Undergraduate OSMANLI TARİHİ 1600-1700

 • Postgraduate MEŞRUTİYET DEVRİ SİYASİ PARTİLER

 • Doctorate BALKAN TARİHİ