Electrochemical Behavior and Determination of Succinylacetone in Amniotic Fluid


Creative Commons License

Karacan S. M., YAVUZ ERDOĞAN B., Onar N.

Black Sea Journal of Engineering and Science, vol.7, no.2, pp.214-222, 2024 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Succinylacetone (SA, 4,6 diketoheptanoic acid) is the primare diagnosis metabolite for hereditable hepatorenal tyrosinemia type I disease. In present researh, voltammetric analysis of succinylacetone was aimed. The optimum conditions for voltammetry were determined. Optimum conditions for voltammetry were determined. Potassium chloride 0.10 mol/L was selected for the support electrolyte. For the experiments, hanging mercury drop (HMDE), Ag/AgCl (3M KCI) reference and Pt counter electrodes were used. Square wave voltammetry was used for calibration and when this method was applied to amniotic fluid, succinylacetone extraction process was found to form methyl ester. Since succinylacetone methyl ester has a different structure than succinylacetone, its electrochemical behavior was re-examined. Voltammetric data reveal that succinylacetone methyl ester is reduced by accepting two electrons. For calibration, concentrations in the range of 3.25xE-06 mol/L – 5.83xE-05 mol/L were used. From the calibration chart, the limit of detection (LOD) was found to be 2.72xE-07 mol/L and the limit of determination (LOQ) was 9.08xE-07 mol/L. Succinylacetone methyl ester in amniotic fluid was analyzed by square wave voltammetry. The recoverability was found to be 88.1%.
Süksinilaseton (SA, 4,6 diketoheptanoik asit), kalıtsal hepatorenal tirozinemi tip I hastalığı için birincil tanı metabolitidir. Bu çalışma ile süksinilasetonun amniyon sıvısında voltametrik tayinini amaçlanmıştır. Voltametri için optimum koşullar belirlenmiştir. Destek elektrolit için 0,10 mol/L potasyum klorür kullanılmıştır. Çalışmada, asılı civa damlası (HMDE) çalışma elektrotu olarak seçilirken, referans elektrot Ag/AgCl (3M KCI), karşıt elektrot Pt olarak kullanılmıştır. Kalibrasyon için kare dalga voltametri kullanılmış, bu yöntem amniyotik sıvıya uygulandığında, süksinilaseton ekstraksiyon işleminin, metil ester oluşturduğu tespit edilmiştir. Süksinilaseton metil esteri, yapısal olarak süksinilasetondan farklı olduğu için elektrokimyasal davranışı tekrar çalışılmıştır. Voltametrik inceleme, süksinilaseton metil esterinin iki elektron transferi ile indirgendiğini göstermiştir. Doğrusallık aralığı 5,83xE-05 – 3,25xE-06 mol/L derişimleri arasındadır. Tespit limiti (LOD) ve tayin limiti (LOQ) sırasıyla 2,72xE-07 mol/L ve 9,08xE-07 mol/L olarak hesaplanmıştır. Amniyotik sıvı içindeki süksinilaseton metil esteri kare dalga voltametri ile analiz edilmiştir. Geri alınabilirlik %88,1 bulunmuştur.