Bir GnRH Agonisti Olan Deslorelinin Erkek Kedilerde Reprodüktif Aktiviteyi Baskılamak Amacıyla Kullanımı


GÜLTİKEN N., AY S. S., ASLAN S., SchaferSomi S., KOLDAŞ E., KAYA D., ...More

V. Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası katılımlı), Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes