Sütçi ineklerde PGF2a ve GnRH hormonlarının yalnız veya birlikte kullanımı ve bu tedaviye beta-karoten’xxin eklenmesinin ovaryum kistlerinde fertilite parametreleri üzerindeki etkisi


EMRE B., KÜÇÜKASLAN İ., AĞAOĞLU A. R., AY S. S., KAYA D., Somalı M., ...More

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII.Ulusal ve I. Uluslararası Kongresi, 12 - 15 October 2017

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes