Eco-Efficiency Analysis Of Enterprises In The Manufacturing And Energy Sector Included In Borsa Istanbul (BIST) Sustainability Index


Ensari Alpay E.

International Congress on Social Sciences for Sustainability, İstanbul, Turkey, 22 - 23 May 2021, pp.61-85

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.61-85
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

It is very crucial for enterprises to improve their environmental and economic performances together in the accruement of sustainable development. Since it is realized that focusing only on economic issues is not sustainable, businesses willing to be efficient while taking environmental impacts into consideration take proactive methods and decisions. In this regard, the aim of the study is to analyze the two important dimensions of sustainability, economic and environmental efficiency of enterprises considered to have confirmed and acknowledged that they adopt sustainable practices by being included in the Borsa Istanbul (BIST) Sustainable Index. Accordingly, the eco-efficiency performances of the enterprises in the index and belonging to the sectors with the largest share in environmental impact were obtained by analyzing the CO2 emission data and financial data for 2015 and 2019. It can be seen that 60 percent of the enterprises in the manufacturing sector in the BIST Sustainable Index had higher eco-efficiency performances than the sector average, and there were no significant improvements in the eco-efficiency performances of the enterprises between 2015 and 2019.

Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesinde işletmelerin çevresel ve ekonomik performanslarını birlikte geliştirmeleri oldukça önem arz etmektedir. Sadece ekonomik kaygılar taşımanın sürdürülebilir olmadığı anlaşıldığından beri çevresel etkileri dikkate alarak verimli olmak isteyen işletmeler, proaktif yöntem ve kararlar almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, Borsa İstanbul (BİST) Sürdürülebilirlik Endeksine girerek sürdürülebilir uygulamaları yerine getirdiklerini bir nevi teyit ve tasdik ettirmiş sayılan işletmelerin sürdürülebilirliğin önemli iki boyutu olan ekonomik ve çevresel performanslarını incelemektir. Bu doğrultuda söz konusu endekste olan ve çevresel etki konusunda en büyük paya sahip sektörlere ait işletmelerin 2015 ve 2019 yıllarına ilişkin CO2 emisyon verileri ile finansal verileri analiz edilerek eko-verimlilik performansları elde edilmiştir. Buna göre BİST Sürdürülebilir Endeksinde olup imalat sektöründeki işletmelerin % 60’nın eko-verimlilik performanslarının sektör ortalamasından yüksek olduğu, genel olarak 2015 ve 2019 yılları için işletmelerin eko-verimlilik performanslarında çok büyük değişimlere rastlanmadığı öne çıkan sonuçlar arasında gösterilebilir.