Sürü Sağlığında Reprodüksiyonun İzlenmesi ve Postpartum Dönemin Yönetimi


Ay S. S., Küçükaslan İ., Fındık M.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Obstet Gynecol-Special Topics, vol.1, no.1, pp.61-68, 2015 (Peer-Reviewed Journal)