About


10.04.2012 tarih ve 28260 sayılı Resmi Gazete ilanında yönetmeliği yanınlanarak Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi adı alında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü araştırma merkezleri bünyesine dahil edilmiştir.


Merkezimiz 1600 m2 kapalı alandan oluşmaktadır ve temel alarak üç birime ayrılmıştır.

  1. Eğitim öğretim alanları olarak dershane kütüphane ve toplantı odası
  2. Araştırma ve geliştirme alanları olarak hücre kültürü, moleküler biyoloji, mikrobiyoloji laboratuvarları ve ameliyathaneler
  3. Deney hayvanı bakım ve barındırma alanları (sıçan, tavşan, fare üretim, takip, karantina odaları ve domuz, koyun barınakları odaları).


Merkezimizde üretim ve bakımı yapılan deney hayvanları:

  • Tavşan (Yeni Zelanda)
  • Sıçan (Wistar Albino, Sprague Dawley)
  • Fare (Swiss Albino, Balb/c, C57BL/6, CD-1 Nude).
  • Kobay, hamster, koyun ve domuz ile yapılacak deneysel çalışmalar için tedarik ve kullanım alt yapımız mevcuttur.