Genome Research Group

Araştırma grubumuzun amacı; moleküler biyoloji, biyoinformatik, Crispr/Cas9 ile genom düzenleme yaklaşımları, multi-omik yaklaşımlar ve genom çapında ilişkilendirme çalışmalarını kullanarak başta domates ve fasulye olmak üzere çeşitli bahçe bitkilerinin biyotik ve  abiyotik streslere verdiği tepkinin altında yatan moleküler mekanizmaları deşifre etmek ve bu stres koşullarına toleranslı yeni genotipleri geliştirmektir. Araştırma grubu bünyesinde 6 adet doktora, 5 adet yüksek lisans ve 4 adet lisans öğrencisi yer almaktadır.


Genom Araştırma Grubunun lideri olan Doç. Dr. Musa KAVAS, 2011 yılında Orta Doğu Teknik Üniveristesinden doktora ünvanını almıştır. Doktora çalışmalarının bir kısmını ise Univeristy of Florida' da gerçekleştirmiştir. 2012 yılında öğretim üyesi olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümünde çalışmaya başlamıştır. Çalışma konuları arasında bitkilerin genom ve transkriptom analizlerinin gerçekleştirilmesi, bitkilerde doku kültürü ve gen transferi, Crispr teknolojisi ile genom düzenleme yer almaktadır. Uluslararası iş birliği kapsamında 2018 yılında Tübitak 2219 bursu ile University of Florida' da Post Doc olarak çalışmıştır. Avrupa birliği CA22157 numaralı Cost Aksiyonunda ülkemizi temsilen yürütme kurulunda yer almaktadır.  

Recent Publications