Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez ileri teknoloji alanları başta olmak üzere öncelikli bilimsel ve teknolojik araştırmalarda ihtiyaç duyulan alt yapı ortamını oluşturarak ihtiyaç duyulan hizmet ve analizleri gerçekleştirmektedir.

Merkezimizin misyonu; ulusal ve uluslararası ilgili kurum, kuruluş ve araştırıcılarla işbirliği yaparak, ileri teknoloji alanları başta olmak üzere bilimsel ve teknolojik araştırmalara alt yapı ortamı oluşturmak, deneysel araştırma ve uygulamalara ilişkin güvenilir, tekrarlanabilir, nitelikli çalışmalar yürütmektir. 

Merkezimiz TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiştir.