Molecular Biology and Genetics

PROJELER

TAGEM, Buğdayda Kuraklık Stresine Karşı Aktinobakteri Kaynaklı Mikrobiyal Gübre Geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

TÜBİTAK: Yeni Aktinobakteri Türlerinin Biyoteknolojik İlaç Öncülü Olabilecek Antimikrobiyal, Antioksidan, Sitotoksik ve Nöroprotektif Moleküller İçin Biyoaktivite ve Genom Temelli Araştırılması, Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN

TÜBİTAK:Denizel Ortamlarda Plastiklerin Parçalanma Süreçlerini Hızlandıracak Kütinazların Fonksiyonel Metagenomik Yöntemlerle Keşfi ve Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Dr. Öğetim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL

TÜBİTAK: Curtovirüslere karşı şeker pancarında Crispr/Cas9 temelli dayanıklılık sisteminin geliştirilmesi, Proje Yürütücüsü: Doç Dr. Kubilay YILDIRIM

TÜBİTAK: Kahverengi Kokarca [Halyomorpha Halys (Stål 1855) (Hemiptera: Pentatomidae)] Ile Biyolojik Mücadelede Bakteri Kökenli Entomopatojenlerin Araştırılması Ve İnsektisidal Aktivite Gösteren Moleküllerin Kimyasal Yapılarının Karakterizasyonu, Proje Yürütücüsü: Hayrettin SAYGIN

TÜBİTAK: Rekombinant Olarak Üretilen Bacillus mojavensis Lakkaz Benzeri Çoklu Bakır Oksidazının Karakterizasyonu, İmmobilizasyonu ve Farmasötiklerin Parçalanması Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması, Proje Yürütücüsü: Dr. Öğetim Üyesi Ali Osman ADIGÜZEL