About

Metrics

Publication

9

Project

2

Thesis Advisory

4

OMU-OART Çalışma Grubu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Biyoloji bölümü bünyesinde 22.08.2022 tarihinde kurulmuştur. Oluşum, Tıbbi Biyoloji, Üroloji ve Moleküler Tıp alanlarında çalışan öğretim elemanları ve lisansüstü öğrencilerin katılımıyla varlığını sürdürmektedir. Onkolojik, androlojik ve moleküler araştırmalar başlığı altında kurulmuş olan ekip, bu konulardaki seminerler, makale saati etkinlikleri ve toplantılar kapsamında düzenli aralıklarla bir araya gelmektedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi ya da dünya genelinde diğer üniversitelerden alanında önemli isimler haline gelmiş çeşitli bilim insanlarının katılımlarıyla gerçekleştirilen Kariyer Günü etkinlikleri ile öğrencilere yol göstermek hedeflenmektedir. OMU-OART Çalışma Grubu’nun amacı, moleküler biyoloji, onkoloji ve androloji alanında yapılan çalışmaları tartışmak, bu çalışmaları daha ileriye taşımanın yollarını araştırmak, yeni iş birlikleri kurulmasına aracılık etmek ve bu alanlarda çalışmak üzere genç araştırmacıların yetişmesine katkıda bulunmaktır.