Advising Theses

Seröz papiller over tümörlerinde CXCR4 yolağının immün yanıtla ilişkisinin araştırılması

Doctorate - 2023

Nusinersen tedavisi almakta olan pediatrik spinal musküler atrofi (SMA) hastalarının izleminde potansiyel biyobelirteçler olarak MİR-155-5P, MİR-222-5P ve MİR-378B'nin araştırılması

Postgraduate - 2023

Obez erkeklerde semen mikrobiyomunun yeni nesil dizileme ile fertilite açısından değerlendirilmesi

Güneş S. (Advisor)
Postgraduate - 2023

MİR-182, MİR-320A, MİR-144'ÜN EBV-POZİTİF BURKITT LENFOMA İLE OLAN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Postgraduate - 2023