Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Elviye-i Selase’xxnin Tahliyesinden Sonra Bölgede Gürcü Taarruzları ve Ardahan’xxın İşgali

100. Yılında Ardahan Kongreleri, Ardahan, Turkey, 20 - 22 February 2019, pp.171-179

Türkiye - Gürcistan İlişkileri (23 Ekim 1920’xxden Günümüze)

Türk - Gürcü İlişkileri: Tarih ve Çağdaşlık, Ahıska, 21 - 24 April 2016

İzmit Körfezi Depresyonunda Büyük Yunan Yıkımı

Uluslararası Gazi Süleyman Paşa ve Kocaeli Tarihi Sempoozyumu, Kocaeli, Turkey, 01 January 2017, vol.4, pp.2263-2286

İzmit ve Çevresinde İşgal Siyaseti Sonuç ve Değerlendirmeler

Uluslararası Karamürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, Kocaeli, Turkey, 01 January 2016, vol.3, pp.1539-1550

İstiklal Savaşı Döneminde Milli İradenin Oluşum Süreci

Cumhuriyet’xxin İlanının 90. Yılında Atatürk ve Cumhuriyet Sempozyumu, Ankara, Turkey, 23 - 24 October 2013

Kamuoyuna Yansıyan Yönüyle Sakarya Savaşı

90. Yıldönümünde Sakarya Zaferi ve Haymana Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü- Haymana Belediyesi, Ank. Üni. Basımevi Ankara 2012, Ankara, Turkey, 01 January 2012, pp.211-226

Tarihte İz Bırakan Anlatımlarla Büyük Zafer ve Çöküşün Öyküsü

Milli Mücadele ve Büyük Taarruzda Afyonkarahisar 8-9 Ekim 2009 Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi-Borusan Kocabıyık Vakfı, Afyonkarahisar, Afyonkarahisar, Turkey, 01 January 2010, pp.211-226

Telgraf Memuru Dursun Özaltuğ' un Mustafa Kemal Paşa ve Sivas Kongresi'ne Dair İzlenimleri

Cumhuriyet Döneminde Sivas Sempozyumu Bildirileri 27-30 Ekim 2008, II, Sivas Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sivas 1000 Temel Eser Sivas 2009, Sivas, Turkey, 01 January 2009, pp.581-593

Türk Basınında Harf İnkılâbı

80. Yılında Türk Harf İnkılâbı Uluslararası Sempozyumu 10-11 Kasım 2008, İstanbul, Turkey, 01 January 2009, pp.279-286

Erzurum'da Ermeni Okulları ve Ermeni Olaylarındaki Rolü

23 Temmuz Erzurum Kongresi ve Kurtuluştan Günümüze Erzurum I. Uluslararası Sempozyumu (23-25 Temmuz 2002-Erzurum), Ankara, Turkey, 01 January 2003, pp.65-77

I Sasun İsyanı ve Gelişen Olaylar Çerçevesinde İngiliz Siyasi Tavrının Değerlendirilmesi

Avrasya Stratejik Araştırma Merkezi, Ermeni Araştırmaları I. Türkiye Kongresi Bildirileri, Ankara, Turkey, 01 January 2003

Books & Book Chapters

Atatürk ve Türk Kadını

in: CUMHURİYET DÖNEMİNİN ÖNCÜ TÜRK KADINLARI (Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı Döneminde Cumhuriyet ve İnkılaplarla Simgeleşen Türk Kadınları), Yılmaz, Yakup, Editor, Berikan Yayınevi, Ankara, pp.1-20, 2022