Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2014 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2010 - 2014 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2008 - 2014 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2005 - 2005 Assistant Professor

  Kafkas University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

 • 1997 - 2005 Research Assistant

  Kafkas University, Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü

Courses

 • Undergraduate LAB. TANI TEKNİKLERİ

 • Postgraduate Enzim Analizlerinin Klinik Kullanımı

 • Doctorate Beslenme Biyokimyası

 • Undergraduate BİYOKİMYA I

 • Doctorate Lipoprot. Yap.Fonk. ve Klinik Önemi

 • Doctorate Amino Asit Metabolizması

 • Postgraduate Biyolojik Materyal Alınması, Taşınması ve Saklanması

 • Undergraduate BİYOKİMYA II

 • Postgraduate Hormonların Yapıları ve Fonksiyonları

 • Undergraduate LABORATUAR TANI YÖNTEMLERİ

 • Postgraduate AMİNO ASİTLERİN YAPILARI VE FONKSİYONLARI

 • Doctorate AMİNO ASİTLERİN YAPILARI VE FONKSİYONLARI

 • Undergraduate KLİNİK BİYOKİMYA VE HEMATOLOJİ

 • Doctorate KALITSAL METABOLİK HASTALIKLAR

 • Postgraduate Kalıtsal Metabolik Hastalıklar

 • Undergraduate ORGANİK KİMYA