Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2011 - 2017 Expert

    Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Hastalıklar Ve Klinik Bilimleri Bölümü

Courses

  • Undergraduate VET414 Klinik Uygulama II

  • Undergraduate Vet509 Klinik Uygulama III

  • Undergraduate Vet 417 Klinik Uygulama I