Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Retrospective evaluation of multiple fractures in cats and dogs (2016-2019)

Uluslararası Katılımlı Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 4 - 06 October 2019

Intra-articular ostectomy technique to treat unilateral temporomandibular joint ankylosis in cats

Uluslararası Katılımlı Veteriner Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 4 - 06 October 2019

A CASE OF HEMANGIOPERICYTOMA IN A FEMALE DOG

9. Uluslararası Katılımlı Veteriner Patoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2018

Colonoscobic diagnosis for atresia coli in calves

2nd İnternational Veterinary Surgery Congres Of Turkey, Girne, Cyprus (Kktc), 20 September - 23 December 2018, pp.73

Atrezia coli olgularında kolonoskopik tanı

XVI Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 20 - 23 September 2018, pp.72

Onbeş Köpekte Kaynama Yokluğu ve Kaynama Gecikmesinin Değerlendirilmesi

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Atrezia Koli Olgularında Kolonoskopik Tanı

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Bir Arap Atının Birinci Falanksında Parçalı Kırık ve Sağaltımı

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Tibiasında Maddi Kayıp Olan İki Köpekte Distraksiyon Osteogenezi ile Kemik Uzatması

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Köpeklerin Açık Tam Talokrural Eklem Çıkıklarında Transartiküler Hibrit Eksternal Fiksatör ile Sağaltım

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Bir Buzağıda Asimetrik Yapışık İkizlik Olgusunun Bilgisayarlı Tomografi ile Görüntülenmes ve Cerrahi Sağaltımı

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Colonoscopic diagnosis for atresia coli in calves

2nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey ve XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, 20 - 23 September 2018, pp.72-73

Köpeklerde Özofago-Gastrik Çoklu Balık Kancalarının Endoskopik ve Cerrahi Uzaklaştırılması

XVI.Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi II.nd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Bir Köpekte Dil Nekrozunda Trombositçe Zengin Plazma (PRP) Uygulaması

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.330-331

Bir Köpekte Kuyruk Yakalama Davranışına Bağlı Olarak Oluşan Kuyruk Yaralanmasında Trombositçe Zengin Plazma (TZP) Uygulaması

I. Uluslararası Türkiye Veteriner İç Hastaklıklar Kongresi, Antalya, Turkey, 10 - 13 October 2017, vol.1, pp.332-333

Köpeklerden ve sahiplerinden izole edilen stafilokok suşlarının metisilin direnç profilinin ve bazı genotipik özelliklerinin belirlenmesi

XII. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Nevşehir, Turkey, 30 August - 02 September 2016, pp.105-106

Use of semicircular external skeletal fxation in challenging orthopaedic problems

3rd International Vetistanbul Group Congress 2016, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Use of Semicircular External Skeletal Fixation in Challenging Orthopaedic Problems

3rd Internatinal Vetistanbul Group Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Surgical Management of Ectrodactyly in a Dog

3rd Internatinal Vetistanbul Group Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Treatment of Traumatic Eye Proptosis in a Dog

3rd Internatinal Vetistanbul Group Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Management of a Complete Stifle Luxation with a Hinged Transarticular Hybrid External Fixator in a Dog

3rd Internatinal Vetistanbul Group Congress, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 17 - 20 May 2016

Surgical Managenet of ectrodactyly in a dog

3rd international vetgroup congress 2016, 17 - 20 May 2016

Carriage and Antibiotic Resistance of Staphylococcus spp. in Owned Dogs

17th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, 28 - 30 April 2015

Sahipli köpeklerdeki Staphylococcus spp taşıyıcılığı ve antibiyotik dirençliliği

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi XVII. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İstanbul, Turkey, 28 - 30 April 2015