Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2017 - Continues Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

 • 2006 - 2017 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Courses

 • Undergraduate İntörn Eğitimi

 • Doctorate Klinik Parazitoloji

 • Doctorate Tektırnaklı Hayvanların Parazitleri

 • Undergraduate Entomoloji

 • Undergraduate Protozooloji

 • Undergraduate Helmintoloji

 • Postgraduate Paraziter Tanı Yöntemleri

 • Undergraduate Arı Hastalıkları

 • Doctorate Kanatlı Haybanların Parazitleri

 • Postgraduate Genel Protozooloji

 • Postgraduate Yabani Hayvanların Parazitleri

 • Doctorate Parazitlerin Toplanması Saklanması ve İdentifikas

 • Doctorate Arı ve İpek Böceği Parazitleri

 • Doctorate Paraziter İmmun Aşı Çalışmaları Sustainable Development

 • Doctorate Parazitlerin Toplanması Saklanması ve İdentifikasyonu

 • Doctorate Zoonoz Parazitler

 • Doctorate Temel Parazitolojik Kavramlar

 • Doctorate PARAZİTER PROTOZOONLAR 1

 • Doctorate KEDİ-KÖPEK PARAZİTERİ

 • Doctorate Paraziter Hastalıklarda Epidemiyoloji ve Korunma Yöntemleri

 • Doctorate ARI VE İPEKBÖCEĞİ HASTALIKLARI

 • Undergraduate Paraziter Zoonozlar

 • Postgraduate Dipteralar

 • Undergraduate Genel Parazitoloji

 • Postgraduate Paraziter İmmunoloji

 • Doctorate Laboratuvar Hayvanların Paraziter Hastalıkları

 • Postgraduate Yabanıl Hayvanların Parazitleri

 • Postgraduate Arı ve İpekböceği Hastalıkları

 • Doctorate Hayvanat Bahçesi ve Yabani Hayvanlarda Paraziter Hastalıklar

 • Postgraduate Parazitik İnsekta ve Akarlar

 • Doctorate Evcil Hayvanların Sestod Hastalıları

 • Undergraduate Paraziter Zoonozlar (B Şubesi)

 • Undergraduate Protozooloji (B Şubesi)

 • Undergraduate Entomoloji (B Şubesi)

 • Undergraduate Helmintoloji (B Şubesi)

 • Undergraduate Protozooloji (A Şubesi)

 • Undergraduate Helmintoloji (A Şubesi)

 • Undergraduate Entomoloji (A Şubesi)

 • Undergraduate Paraziter Zoonozlar (A Şubesi)

 • Undergraduate Çözümsel Eğitim IV

 • Undergraduate Çözümsel Eğitim 5

 • Undergraduate Laboratuvar Tanı Yöntemleri

 • Undergraduate Kanatlı Hayvan Hastalıkları

 • Doctorate Bit-Pire

 • Doctorate Antiparaziter İlaçlar ve Kullanım Şekilleri

 • Doctorate Laboratuvar Hayvanlarının Paraziter Hastalıkları

 • Doctorate Evcil Hayvanların Trematod Hastalıkları

 • Undergraduate Genel Protozooloji