Education Information

Education Information

  • 2000 - 2008 Expertise In Medicine

    Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Turkey

  • 1993 - 2000 Undergraduate

    Hacettepe University, Tıp Fakültesi, Tıp Pr., Turkey