Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2014 - 2021 Associate Professor

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2010 - 2014 Assistant Professor

  Ondokuz Mayis University, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Non Academic Experience

 • 2011 - 2012 Research Fellow

  New York Üniversitesi, Üroloji Kliniği, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2010 - 2010 Üroloji Uzmanı

  S. B. Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Kastamonu

 • 2008 - 2010 Üroloji Uzmanı

  S. B. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır

Courses

 • Undergraduate Üriner sistem taş hastalığı

 • Undergraduate Transrektal ultrasonografi

 • Undergraduate Hematüride öykü ve fizik bakı

 • Undergraduate Akut skrotum

 • Undergraduate Renal Kitleler

 • Undergraduate Ürolojik öykü ve fisik muayene

 • Undergraduate Transrektal prostat biyopssis

 • Undergraduate Akılcı ilaç kullanımı

 • Undergraduate Üretral kateterizasyon