Responses of some rice varieties in terms of the effects of Fe-EDDHA and lime on total chlorophyll and carotenoid content in leaves


Creative Commons License

AKINOĞLU G., KORKMAZ A.

Akademik Ziraat Dergisi, vol.10, no.1, pp.145-152, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 10 Issue: 1
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.29278/azd.907053
  • Journal Name: Akademik Ziraat Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.145-152
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: The aim of this study is to determine the responses of some rice varieties in terms of the effects of Fe-EDDHA and lime on total chlorophyll and carotenoid content in leaves. Materials and Methods: In this study, 5 different rice varieties were used. These varieties are: Biga İncisi, Osmancık-97, Hamzadere, Ronaldo and Edirne rice varieties. A nutrient solution containing FeEDDHA at 0 and 45 µM Fe concentrations in 2 different lime doses (0 % and 4 %) was given to rice plants grown in pots filled with sand. The experiment was conducted with 3 replications according to a 5 × 2 × 2 factorial trial design. Results: The highest increase in total chlorophyll synthesis with iron application was detected in Edirne variety in lime-free sand media, and Hamzadere variety in lime-added sand media. In terms of average total chlorophyll content values in fresh leaves, paddy varieties were listed as Osmancık-97 > Biga İncisi > Ronaldo> Hamzadere > Edirne. In terms of carotenoid content in fresh leaves, rice varieties were listed as Osmancık-97> Biga İncisi > Ronaldo > Hamzadere > Edirne. Conclusion: The rate of increase in carotenoid content in fresh leaves of Edirne variety was found to be the least in the application of nutrient solution containing Fe-EDDHA to lime-added sand media.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, yaprakta toplam klorofil ve karotenoid kapsamlarına FeEDDHA ve kirecin etkileri yönünden bazı çeltik çeşitlerinin verdiği cevapları ortaya koymaktır. Materyal ve Yöntem: Bu çalışmada 5 farklı çeltik çeşidi kullanılmıştır. Bu çeşitler: Biga incisi, Osmancık-97, Hamzadere, Ronaldo ve Edirne çeltik çeşitleridir. Kum dolu saksılarda yetiştirilen çeltik bitkilerine 0 ve % 4 kireç dozlarında, 0 ve 45 µM Fe konsantrasyonlarında Fe-EDDHA içeren bitki besin çözeltisi verilmiştir. Deneme 5×2×2 faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü yürütülmüştür. Bulgular: Demir uygulamasıyla toplam klorofil sentezinde sağlanan en yüksek artış kireçsiz ortamda Edirne çeltik çeşidinde; kireçli ortamda ise Hamzadere çeltik çeşidinde tespit edilmiştir. Taze yaprakta ortalama toplam klorofil kapsam değerleri bakımından çeltik çeşitleri Osmancık-97 > Biga incisi > Ronaldo > Hamzadere > Edirne şeklinde sıralanmıştır. Taze yaprakta karotenoid kapsamları bakımından çeltik çeşitleri, Osmancık-97 > Biga incisi > Ronaldo > Hamzadere > Edirne şeklinde sıralanmıştır. Edirne çeltik çeşidinde kireç ilaveli kum ortamına Fe-EDDHA içeren besin çözeltisi uygulamasının taze yaprakta karotenoid kapsamında sağladığı artış oranı en düşük bulunmuştur. Sonuç: Edirne çeltik çeşidinde kireç ilaveli kum ortamına Fe-EDDHA içeren besin çözeltisi uygulamasının taze yaprakta karotenoid kapsamında sağladığı artış oranı en düşük bulunmuştur.