THE PROFESSIONAL CONCERNS OF TEACHER CANDIDATES WHO ENROLLED IN ENGLISH, FRENCH AND GERMAN TEACHING DEPARTMENTS


Atmaca H.

Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, pp.67-76, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 10
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.67-76
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Nowadays, foreign language has become a critical need for our society with the increase of political, economic and cultural relations between the countries. For his reason, training qualified people who know a foreign language has a great importance. A major duty to train a qualified person belongs to well-equipped, self-improvement, self-reliant foreign language teachers. Teacher candidates undergo five years of professional training process and they are graduated as foreign language teacher candidate who has a professional qualification and equipment at the end of this period. In this process, foreign language teacher candidates are carrying a lot of anxiety; the most important one is professional concern. The purpose of this study is to determine anxiety levels of teacher candidates related to the areas of Professional concern. For this purpose, we have tried to answer this questions: 1) Which areas are teacher candidates concerned most?, 2) Do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to their gender?, 3) do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to the departments they are in?, 4) Do the Professional concerns of teacher candidates differentiate according to their age? The participants of the research is the students of foreign language teaching department in university of Ondokuz Mayıs and the sampling includes the fourth grade students of three departments: English language teaching, French language teaching and German language teaching departments. The data was collected through the ‘‘personal information form’’ developed by the researcher and the ‘‘anxiety inventory of teacher candidates’’. The data was analyzed with SPSS 20 and the results of data are discussed in the conclusion
Günümüzde, ülkeler arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerin artmasıyla birlikte yabancı dil toplumumuz için önemli bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Bu sebeple yabancı dil bilen nitelikli insanlar yetiştirmek büyük bir önem arz etmektedir. Yabancı dil bilen kaliteli insan yetiştirmek için en büyük görev ise, mesleki açıdan donanımlı, kendini sürekli geliştiren ve yenileyen, kendine güvenen geleceğin yabancı dil öğretmenlerine düşmektedir. Öğretmen adayları beş yıl zorlu bir mesleki eğitim sürecinden geçerler ve bu sürenin sonunda mesleki yeterliğe ve donanıma sahip yabancı dil öğretmen adayı olarak mezun olurlar. Bu süreçte yabancı dil öğretmeni adayları bir çok kaygı taşımaktadırlar ve bunlardan en önemlisi de mesleki kaygıdır. Bu çalışmanın amacı da, öğretmen adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilişkin kaygı düzeylerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda başlıca su sorulara cevap aranmaktadır: (1) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları daha çok hangi mesleki kaygı alanlarında yoğunlaşmaktadır? (2) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları cinsiyete göre değişmekte midir? (3) Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları öğrenim gördüğü anabilim dallarına göre değişmekte midir?(4) Öğretmen adaylarının mesleki kaygılarında yaş faktörünün etkisi var mıdır? Yürütülen çalışmanın evrenini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi bölümünde okuyan öğrenciler oluşturmaktadır. Örneklem olarak, Alman Dili Eğitimi, Fransız Dili Eğitimi ve İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı dördüncü sınıf öğrencileri seçilmiştir. Çalışmada veriler araştırmacı tarafından oluşturulan kişisel bilgi formu ve '' Öğretmen Adayı Kaygı Ölçeği'' yoluyla toplanmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programı ile analiz edilmiş ve bulgular yorumlanarak Almanca, Fransızca ve İngilizce öğretmeni adaylarının taşıdıkları mesleki kaygı düzeyi ''kaygı alanları''( Ben Merkezli-Görev Merkezli ve Öğrenci Merkezli Kaygılar) bakımından saptanmaya çalışılmıştır. Çıkan sayısal veriler sonuç bölümünde tartışılmıştır