KIYI ALANLARINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ


Konuk N., Kantos M.

9 th INTERNATIONAL CONGRESS ON LIFE, ENGINEERING, AND APPLIED SCIENCES IN A CHANGING WORLD, İzmir, Turkey, 8 - 10 April 2023, pp.52-58

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.52-58
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Kıyı alanları günümüze dek insanoğlunun barınma, beslenme, savunma gibi temel ihtiyaçlarının yanında çeşitli faydalar sağladığı çekici merkezler olmuştur. Fakat bu alanlar doğal süreçlerin yanı sıra üzerlerinde oluşan nüfus baskısı ve antropojenik faaliyetler nedeniyle tehdit altındadır. Bu doğal alanları korumak ve sürdürülebilir kıyı alanları oluşturmak geç kalınmadan gerçekleştirilmesi gereken bir konudur. Aynı zamanda kıyı alanlarında kıyı felaketlerini ve çevreye verilen zararları önleyici yönetim ve planlama uygulamaları geliştirilmektedir. Bu uygulamalarla kıyı bölgelerinin sürdürülebilir kalkınması da hedeflenmektedir. Bu çalışmanın amacı; değişen dünyada belkide en önemli kavram olan sürdürülebilirliği ve çok değerli doğal alanlardan olan kıyılar ile kıyı alanlarındaki sürdürülebilirliğin önemini incelemektir. Çalışma kapsamında kıyı alanlarında uygulanan yönetim modellerinden Kıyı Alanları Yönetimi ve Bütünleşik Kıyı AlanlarıYönetimi’ne yer verilmiştir. Uluslararası düzeyde kabul gören bu yönetim modellerinde sürdürülebilirlik kavramı büyük önem taşımaktadır. Tarih boyunca insanlık için en cazip yerler olan kıyı alanları dahil olmak üzere, yaşadığımız ve birçok fayda sağladığımız tüm doğal alanların gelecek nesillerin de yararlanabileceği şekilde aktarımını yani sürdürülebilirliğini sağlamanın üzerimize düşen önemli bir görev olduğu unutulmamalıdır.