A Struggle on The Border of the “Ideal”: A Reception Analysis on Body Positive Movement


Creative Commons License

ERDEM B. N. r., YILDIZ A. C. B.

“İdeal”in Sınırında Bir Mücadele: Beden Olumlama Hareketi Üzerine Bir Alımlama Analizi, 01 January 2019, vol.6, pp.1483-1506 identifier

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 6
  • Doi Number: 10.17680/erciyesiletisim.487213
  • Page Numbers: pp.1483-1506
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Body, taken as the meaning of a material being, is not only personal but public. Therefore, it is not independent of social practices, cultural codes, historical transformations, discourses. Thus, questioning how the body is controlled, watched and disciplined by the power relations is important. Following the pastoral power of Christianity and rational power of Modernism, today body has become the area of intervention and domination of several industries such as health, aesthetics, fashion and media. The current power mechanism produced by global capitalism and postmodern consumption culture enforces the body to become ideal and this ideal body design wraps all the non-ideal bodies. However, this situation revives the struggle practices against the ideal. Especially the interactive and user-focused structure of the new media enables individuals to produce contents and convey them to the public area. In the current study, primarily the body-power relations and ideal body design of the consumption culture were discussed on a theoretical context. Then, the Body Positive Movement, which has been propagated through the new media particularly by the woman activists in Turkey and in the World as a struggle against the ideal body design, was examined. Finally, a reception analysis questioning the interaction between power relations and signification practices of the individuals was performed. Reception of Body Positive Movement by postgraduate (MSc) students in the areas of Communication Sciences and Women Studies at Ondokuz Mayıs and Gazi Universities was examined, after having the students watched a video entitled Achieving an Ideal Body.
Beden maddi bir varoluş olması anlamında bireysel olduğu kadar kamusaldır. Dolayısıylatoplumsal pratiklerden, kültürel kodlardan, tarihsel dönüşümlerden, söylemlerdenbağımsız değildir. Bu nedenle bedenin iktidar ilişkileri tarafından tarihsel olarak nasıldenetlendiğini, gözetlendiğini ve terbiye edildiğini irdelemek önemlidir. Hıristiyanlığınpastoral iktidarı ile Modernitenin rasyonel iktidarının ardından beden günümüzdesağlık, estetik, moda, medya gibi çeşitli endüstrilerin müdahale ve tahakküm alanıhaline gelmiştir. Küresel kapitalizm ve post-modern tüketim kültürü ile oluşturulan buyeni iktidar mekanizması, bedeni ideal olması için zorlamakta ve idealin dışında kalanher bedeni sarmalamaktadır. Ancak bu durum ideale karşı mücadele pratiklerini degündeme getirmektedir. Özellikle yeni medyanın etkileşimli ve kullanıcı odaklı yapısıbireylerin içerik üretebilmelerine ve bu içerikleri kamusal alana yayabilmelerine olanaksağlamaktadır. Bu çalışmada, öncelikle beden-iktidar ilişkisi ve tüketim kültürününideal beden tasarımı kuramsal düzlemde tartışılmıştır. Ardından dünyada ve Türkiye’deözellikle kadın aktivistlerce ideal beden tasarımına karşı bir mücadele olarak yenimedyada yayılan Beden Olumlama Hareketi incelenmiştir. Son olarak, iktidar ilişkileriile bireylerin anlamlandırma pratikleri arasındaki etkileşimi sorgulamak amacıyla biralımlama analizi yapılmıştır. Bu kapsamda Ondokuz Mayıs ile Gazi üniversitelerininİletişim Bilimleri ve Kadın Çalışmaları alanlarında yüksek lisans yapan öğrencilerineİdeal Bedene Ulaşmak başlıklı Youtube videosu izletilerek Beden Olumlama Hareketi’ninnasıl alımlandığı incelenmiştir.