A kinematic analysis of volleyball players forearm pass


ATAN A. T., AÇIKADA C., AŞÇI A.

Spor Bilimleri Dergisi, vol.14, no.1, pp.27-37, 2003 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 1
  • Publication Date: 2003
  • Journal Name: Spor Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.27-37
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study was to analyse the mechanical differences of the Super League and the 1st League players' forearm pass. Six Super League players (age: 21.17± 3.25 years, weight: 71.43±6.95kg., height: 1.82±0.6m) and six 1st League players (age: 20.67±1.03 years, weight: 63.33±3.19kg, height: 1.76±0.3m) participated in the study. Two cameras were used and three dimension image was taken. The angles of the elbow, knee and shoulder joints, the trunk angle in vertical axis, location changes of the centre of gravity, the ball's speed and angle were analysed in the image analyser by using the APAS programme. Mann Whitney U test was used for statistical analysis. Some parameters of the forearm pass were found same, some were different between the Super and 1st League players. Before hitting the ball, angle of left elbow joints, height of the centre of gravities; at the moment of hitting the ball, angles of left and right knee joints, height of the centre of gravities, the speed and the angle of the ball were found different between the Super and 1s* League players (p<0.05). Before hit-ting the ball, angles of right elbow joint, right and left trunk angles in vertical, angles of right and left shoulder joints; at the moment of hitting the ball angles of right and left elbow joints, right and left trunk angles in vertical, angles of right and left shoulder joints, height of the centre of gravities; after hitting the ball angles of right and left elbow joints, right and left trunk angles in vertical, angles right and left knee joints, angles of right and left shoulder joints, height of the centre of gravities were not found different (p>0.05). As a result, the Super League players hit the ball while their position were lower than the 1st League players, so the 1st League players' ball didn't go where they want.
Bu çalışmanın amacı Süper Lig ve 1. Küme'de oynayan iki takım oyunculannın manşet pasları arasındaki mekaniksel farkları belirlemektir. Bu amaçla çalışmaya katılan denek grubunu, Süper Lig (yaş: 21.17±3.25) ve 1. Küme'den (yaş: 20.67±1.03) olmak üzere 12 voleybolcu oluşturmuştur. Çekim esnasında iki kamera kullanılmış ve görüntüler bilgisayara aktarılarak üç boyutlu bir görüntü elde edilmiştir. Deneklerin manşet pas tekniklerinde; topa vuruş öncesi, vuruş anı ve vuruş sonrası dirsek, diz, omuz eklem açıları, gövdenin dikeyde yaptığı açı ve ağırlık merkezinin yer değiştirmesi, topun gidiş hızı ve açısı görüntü analizöründe APAŞ programıyla incelenmiştir. Veriler SPSS paket programında "Mann Whitney U" testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgularda, Süper Lig'de ve 1. Küme'de oynayan iki takım voleybolcularının manşet pas tekniğini oluşturan bazı parametreleri farklı, bazıları ise benzer çıkmıştır. Topa vuruş öncesindeki sol dirsek eklem açısı, sağ ve sol diz eklem açısı, vücut ağır-lık merkezinin yerden yüksekliği ve topa vuruş anındaki sağ ve sol diz eklem açısı, vücut ağırlık merkezinin yüksekliği, topun gidiş hızı ve açısı arasında farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, Süper Lig oyuncuları manşeti çökerek almıştır. Küme oyuncuları ise yeteri kadar çekmemiştir ve paslan istenilen yere gitmemiştir.