THE DEVELOPMENT OFTHE WRITING SKILLS IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING THROUGHBRAIN-BASED TECHNIQUES


KUŞ A., BAKIR N.

Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, pp.395-403, 2013 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 10
  • Publication Date: 2013
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.395-403
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

Writing skills refers to expressing emotions, feelings and thoughtsof the foreign language students through some symbols and specificlinguistic rules together with speaking skills. Writing skills isconsidered as boring and dull by the students due to the fact that it is aproductive skill. Thus, the students display negative attitudes towardswriting skills. One of the basic reasons of it results from the fact thatthe teachers use traditional methods that are not related to students’lives The thought that is the essential part of the writing skills appearsas a result of the accumulation of the students’ own experiences. Sincestudents can not develop writing skills as a result of the use oftraditional methods in language classrooms, the development of writingskills becomes more difficult for the students. Brain-based learning thathas come out as an alternative to the traditional methods requires theadoption of the brain-based rules and organization of foreign languageteaching in language classrooms taking these rules into account formore meaningful and optimal learning. As result, Brain-based learningoffers more effective teaching methods and techniques so that theinvidual can learn more effectively.
Yazma becerileri yabancı dil öğretiminde konuşma becerisi ile birlikte öğrencilerin duygu, düşünce, hayal ve isteklerinin birtakım sembollerle ve belli kurallar doğrultusunda anlatılmasıdır. Konuşma becerileri gibi üretime dönük bir beceri olan yazma becerileri yabancı dil öğrenen öğrenciler tarafından genelde sıkıcı ve zor bir beceri olarak görülmektedir. Bu nedenle yabancı dil sınıflarında öğrenciler yazma becerilerine karşı ön yargılı ve olumsuz bir tutum sergilemektedirler. Bu tutuma sahip olmalarının temel nedeni öğretmenlerin genellikle yabancı dil derslerinde öğrencilerin kendi yaşamları ile ilişkili olmayan geleneksel öğretim yöntemlerini kullanmalarıdır. Yazma eylemi bilişsel bir süreci zorunlu kılmaktadır. Yazma becerisinin en önemli parçası olan düşünme, öğrencilerin belli birikimlerinin sonucu olarak ortaya çıkar. Yabancı dil öğrencilerinin dil sınıflarında kullanılan geleneksel öğretim yöntemleri nedeniyle düşünme becerilerini geliştirememeleri, dört temel beceri içinde en zor becerilerden biri olarak kabul edilen yazma becerisinin geliştirilmesini öğrenciler açısından daha da zor hale getirmektedir. Geleneksel öğretim yöntemlerine alternatif olarak ortaya çıkan Beyin Temelli Öğrenme ise, daha anlamlı ve tam öğrenme düzeyinde öğrenme için beynin kurallarının kabul edilmesini ve öğretimin yabancı dil sınıflarında bu kurallar doğrultusunda örgütlenmesini içerir. 1970'li yıllara kadar yazma, konuşma becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olan bir beceri olarak görülmüş ve yabancı dil sınıflarında dilbilgisi kurallarının mekanik alıştırmalarla pekiştirilmesine yardımcı olarak görülmüştür. Bu nedenle geleneksel yabancı dil sınıflarında yazmanın etkileşime dayalı bir beceri olduğu göz ardı edilmiştir. Beyin Temelli Öğrenme, bireyin etkin bir şekilde öğrenmesinde ve yazma becerisinin geliştirilmesinde etkili olabilecek öğretim yöntem ve teknikleri sunmaktadır