Prevailing Conditions, Problems and Devolopment Posibilities of Greenhouses in The Black Sea Region


CEMEK B., DEMİR Y.

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.23, no.supp2, pp.431-439, 1999 (Scopus) identifier identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 23 Issue: supp2
  • Publication Date: 1999
  • Journal Name: Turkish Journal of Agriculture and Forestry
  • Journal Indexes: Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.431-439
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is the determination of the prevailing conditions, characteristics and problems of commercial greenhouse growing in the Black Sea region. For this purpose, Samsun, Ordu, Giresun and Amasya were selected. Potentials, types and structural conditons of the greenhouses were determined. It was established that there are more than 5790 greenhouses, 75 percent of have an average floor area of 150-200 m2. The heating and ventilation needs for greenhouses in this region, which commonly have floor areas of 150-200 m2, were determined. Calculations were made in order to determine the type of greenhouses suitable for this region,and suggestions were made to greenhouse farmers in the region.
Bu çalışma, Karadeniz Bölgesi seracılığının mevcut durumunu, özelliklerini ve sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bölgede araştırma materyali olarak Samsun, Ordu, Giresun ve Amasya illeri seçilmiştir. Bu illerin sera potansiyelleri, sera tipleri ve yapısal durumları ortaya konulmuştur. Araştırma alanı içinde 5790 adetin üzerinde sera belirlenmiş, bunarın % 75ini 150 ile 200 m2 taban alanına sahip seralar oluşturmaktadır. Bölgede yaygın olarak kullanılan 150 ve 200 m2 taban alanına sahip seraların ısı ve havalandırma ihtiyaçları belirlenmiş ve sera üreticilerine önerilerde bulunulmuştur.