MULTIPLE READING TRIAL OF ADALET AĞAOĞLU’S STORY “DEFEND MY LOVE, DEFEND


SAYAR E.

Turkish Studies (Elektronik), vol.9, no.3, pp.1245-1255, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 3
  • Publication Date: 2014
  • Journal Name: Turkish Studies (Elektronik)
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.1245-1255
  • Ondokuz Mayıs University Affiliated: No

Abstract

Literary texts which changed their focus from the author to the reader at the end of the 20th century see the reality in a different way. The author affected by “uncertainty” and “possibility” concepts of modern science searches for the reality not in the external world, but in the inner world and unconscious. The author does not present the reality as it is. He makes the reader feel the reality with certain images, signs and allegories he uses in the text. The reader needs to have a certain imaginary world and cultural and perception level to interpret this world of images in the text. The meaning of the text is multiplied and opened to a new world with the reader’s power of perception. Then, the reader becomes “active” in the text which becomes the main element of “multiplism”. The reader reproduces the multi-layered text by interpreting the images, signs and allegories in the text according to his own background and cultural level. In this production process, mutual aesthetic pleasure is created between the text and reader. In this study, we have tried to analyse the story “Defend My Love, Defend” in Adalet Ağaoğlu’s story book “Let’s Go” published in 1982 in different reading styles. Structuralist analysis has been used among these reading styles. We have tried to analyse the text in terms of structure, expression, stylistic and linguistic features. Moreover, we have tried to give information about the social dimension of the text. And signs in the text have been reinterpreted and creative process focused on reader has been used. This way, the text has been recreated by us in criticism dimension
20. yy'ın sonlarında odağını yazardan okura kaydıran edebi metin gerçeğe farklı bir biçimde bakar. Çağdaş bilimin "belirsizlik" ve olasılık" kavramlarından etkilenen yazar gerçeği dış dünyada değil iç dünyada ve bilinçdışında arar. Yazar gerçeği artık olduğu gibi sunmaz. Gerçeği metnin içine yerleştirdiği birtakım imge, simge ve alegorilerle vererek okuyucuya hissettirir. Okuyucu metindeki bu imge dünyasını anlamlandırabilmesi için belli bir düş dünyası, kültür ve algılama düzeyine sahip olması gerekir. Okurun algılama gücüyle okunan metnin anlamı çoğalarak yeni bir dünyaya açılır. "Çoğulculuğun" ana öğesi durumuna gelen metinde okur artık etkin durumda olur. Okuyucu, karşısına çıkan çokkatmanlı metni, metnin içine yerleştirilen imge, simge ve alegorilerle kendi bilgi birikimi ve kültür düzeyine göre yorumlayarak, onu yeniden üretir. Bu, metin ile okuyucu arasında oluşan karşılıklı estetik bir hazza dönüşür. Çalışma boyunca Adalet Ağaoğlu'nun 1982 yılında yayımlanan "Hadi Gidelim" öykü kitabının içinde yer alan "Savun Sevdam Sen Savun" adlı öyküsünü farklı okuma biçimlerinde ele almaya çalıştık. Bu okuma biçimleri arasında yapısalcı bir çözümlemeye gidildi. Bu çalışmada eseri yapı, anlatım, biçim ve dil özellikleri bakımından değerlendirmeye, eserin toplumsal boyutu hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ayrıca eserde yer alan göstergeler yeniden yorumlanarak okur merkezli yaratım süreci meydana getirildi. Böylece metin tarafımızdan yeniden üretilmiş oldu