Investigation on Interspecific Hybridization in Cyclamen Species


Tütüncü M., İzgü T., Sevindik B., Yalçın Mendi N. Y.

Çukurova Tarım ve Gıda bilimleri dergisi (Online), vol.35, no.2, pp.133-142, 2020 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Cyclamensp., belongs to Myrcinaceae family, contains 23 speciesespecially across over the Mediterraneanbasin. A total of 23 species 12 of them growing naturally in Turkey and 6 of them are endemic. Wide cross is an important technique for obtaining new cultivars. In some species such as Cyclamen crossing barriers could be emerged after wide crossing due to abortion of the hybrid embryos. To regenerate the abortive embryos after crossing, embryo rescue technique are applied for obtaining new varieties.In this study, commercial variety of the C. persicumvar. Maxora F1and C. coum grown naturally in Turkey were crossed and in vitroovule cultures were performed 35 dayafter pollination for the embryo rescue. Ovules were dissected and cultured on ½ MS + 2.0 mg/l2,4-D + 0.8 mg/l2iP and ½ MS + 0.4 mg/lBA + 0.4 mg/lGA3.Callus regeneration was derived at ½ MS + MS 2.0 mg/l 2,4-D + 0.8 mg/l 2iP with response to 30%. It was determinedthatembryoregenerationratiowas19%andplantletsregenerationwas12%. After acclimatizationof plantlets, survival ratio was determined as 29.41%.
SiklamenMyrsinaceaefamilyasına ait özellikle Akadeniz havzasınadağılmış 23 tür ile yayılış göstermektedir. Toplamda 23 türün 12’si Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermektedir ve 6 tanesi endemiktir. Türler arası melezleme yeni çeşitler elde etmek için önemli bir tekniktir. Siklamen gibi türlerde melezlemesonrası abortif hibrid embriyo oluşumuna neden olan problemler bulunmaktadır. Melezleme sonrası oluşan abortif embriyoların rejenerasyonu veyenihibridlerin elde edilmesi amacıyla embriyo kurtarma tekniği uygulanmaktadır. Bu çalışmada ticari siklamen türü olan ‘Maxora’, Türkiye’de doğal olarak yayılış gösterenC. persicumve C. coumtürlerinde karşılıklı melezleme yapılmış ve embriyo kurtarma amacıyla tozlamadan 35 günsonra ovül kültürü yapılmıştır.Çiçek tomurcuğu içerisinden ovüller izole edilmiş ve ½ MS + 2.0 mg/l2,4-D + 0.8 mg/l2iP ve½ MS + 0.4 mg/lBA + 0.4 mg/lGA3içeren besi yerlerinde kültüre alınmıştır. Eksplantlardan½ MS 2.0 mg/l 2,4-D + 0.8 mg/l 2iPbesi yerinde %30 oranında kallus oluşumu sağlanmıştır.Elde edilen kalluslardan embriyoya dönüşüm oranı %19, bitkicik oluşumu ise %12 olarak belirlenmiştir.İn vitrorejenerasyon çalışmaları sonucunda elde edilen bitkilerde aklimatizasyon oranı %29.41olmuştur.